Bilder från årsmötet i Söderköping lördagen den 18 april

01_Gunnar o. Anders.jpg

02_Sune på Grållen.jpg
Sune webmaster provar grållen
03_Försnack.jpg
En pratstund innan mötet
04_Bio.jpg
En traktorfilm visades innan mötet

05_Alla.jpg
Vi var ganska många
06_Några från T.jpg
Några från T-sektionen
07_Mötesordförande.jpg
Mötesordföranden håller låda
08_Rötsträkning.jpg
Det blev också rösträkning
09_Sektionsledarträff.jpg
Sektionsledarna samlades efter mötet för att diskutera
10_Skratt.jpg
I bland är det roligt
11_Ordförande.jpg
Ordföranden i Grålle klubben
12_Nytt museum?.jpg
Bild på det tilltänkta utbygget av museét i Ringarum
13_Ola.jpg
Ola är alltid färgstark, här tillsammans med överläkaren.